AMÈRICA DEL SUD

El creixement i l’estabilitat econòmica és una condición necessària, però no es suficient per millorar els indicadors socials, la distribució dels ingressos i la pobresa. Per traduir el creixement en progrès econòmic i social cal garantir a tots el infants i joves oportunitats de desenvolupament.

Segons alguns articles que hi ha per Internet Llatinoamèrica té 8 dels 10 països més desiguals del món.

Com a conseqüènia d’aquest malestar, es va produir l’incrément de les activitats il·legals, sobretot el mercat negre i el narcotàfic.