COMPARACIONS ENTRE ABANS I ARA

  • Actualment la incorporació de les dones al món laboral i a tots els altres àmbits de la vida social, junt amb la consideració de les seves funcions, ha comportat al dia d’avui una feminització progressiva dels noms d’oficis, titulacions, professions i càrrecs