CURIOSITATS

SABÍEU QUE…

  • Tot i haver més dones amb estudis superiors, l’atur afecta més a aquest col·lectiu?
  • L’1% de la población més rica té més que la resta de la población mundial?
  • Només un 20% dels llocs directius están ocupats per dones i menys del 5% són CEO d’una empresa?
  • Les dones representen només el 20% dels llocs parlamentaris i en l’àmbit de la política?
  • Les dones cobren dos euros més per hora treballada que els homes? I que la bretxa salarial entre homes i dones no s’eliminarà fins d’aquí uns 75 anys?
  • Una de cada tres dones patirà violencia física o sexual?
  • Un 38% de les dones del món moren per violencia de gènere?
  • 530 milions de dones adultes en el món són analfabetes?
  • El 80% de treball no remunerat el realitzen les dones?